Xem Phim: Ngu Công Dời NúiẤn +1 Để xem phim nhanh hơn
Hơn hai ngàn năm trước nước Đại Chúc thôn Thạch Phùng bị hai ngọn núi Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn (núi này hiện nằm trong tỉnh Hà Nam) vây khốn. Ngu Công nhìn thấy quê nhà bị núi cao ngăn trở, khiên dân làng sống trong nghèo khổ khó khăn, nên ông đã động viên và dẫn đầu người trong gia đình đi dời núi mở đường, tạo phúc cho con cháu đời sau. Tuy Nhiên, Trí Tẩu và nhiều người trong làng vì sợ kinh nhiễu đến sơn thần sẽ dẫn đến đại họa, phá hoại phong thủy, tán tận tiền tài..... Do đó họ tạo trăm phương ngàn kế để ngăn cản việc làm của Ngu Công.[id]1a;http://www.youtube.com/embed/kYcPxSKSkyI|1b;http://www.youtube.com/embed/qnxJsW7aNSQ|1c;http://www.youtube.com/embed/iqCj0qso1nA|2a;http://www.youtube.com/embed/7B4yAwXbHTs|2b;http://www.youtube.com/embed/DLoBeaOegic|2c;http://www.youtube.com/embed/kuHWhxkcei8|3a;http://www.youtube.com/embed/CIRpkmywt1Q|3b;http://www.youtube.com/embed/9Ee6_mkTXsE|3c;http://www.youtube.com/embed/kcIEkZgmhd8|4a;http://www.youtube.com/embed/T3ncFZGkVv4|4b;http://www.youtube.com/embed/bkTJURXeIic|4c;http://www.youtube.com/embed/gr54c37zxo0|5a;http://www.youtube.com/embed/5YRfUhncA3E|5b;http://www.youtube.com/embed/pb1JXQXddyU|5c;http://www.youtube.com/embed/wqTIXeD_Zuc|6a;http://www.youtube.com/embed/FWmoFF1DANM|6b;http://www.youtube.com/embed/2dssFQFUos0|6c;http://www.youtube.com/embed/8XoeoKh8NTU|7a;http://www.youtube.com/embed/zP_i85Fz-wM|7b;http://www.youtube.com/embed/d_sxbo6ZUmA|7c;http://www.youtube.com/embed/Fr09Fp5CCfQ|8a;http://www.youtube.com/embed/Y9Wj3hANOvU|8b;http://www.youtube.com/embed/atd6CGrj5cw|8c;http://www.youtube.com/embed/B5d2pAIuWdk|9a;http://www.youtube.com/embed/xRQJFXDrcto|9b;http://www.youtube.com/embed/sno21PN6ie0|9c;http://www.youtube.com/embed/uO4ilvsjugs|10a;http://www.youtube.com/embed/15-MWGWvnQs|10b;http://www.youtube.com/embed/95MyWhq0yuY|10c;http://www.youtube.com/embed/59hhUmJU7fs|11a;http://www.youtube.com/embed/kkJxK3hn04g|11b;http://www.youtube.com/embed/kz-QI5jM4IU|11c;http://www.youtube.com/embed/4coAWR1QSb4|12a;http://www.youtube.com/embed/xp7woiUb0UA|12b;http://www.youtube.com/embed/VTgifmANW-M|12c;http://www.youtube.com/embed/J7odydyF8sQ|13a;http://www.youtube.com/embed/FZHAYR_8VkQ|13c;http://www.youtube.com/embed/DhzE5R3-WPI|14a;http://www.youtube.com/embed/Blvbz0TXWUs|14b;http://www.youtube.com/embed/JiVpVkMAYVg|14c;http://www.youtube.com/embed/MQ-OGhAMHmc|15a;http://www.youtube.com/embed/6u58hNVkrJ8|15b;http://www.youtube.com/embed/7HJy2dgTzSA|15c;http://www.youtube.com/embed/NFecdV4N0Ik|16a;http://www.youtube.com/embed/m39XxhiYfjY|16b;http://www.youtube.com/embed/wA9WBEbJEbg|16c;http://www.youtube.com/embed/lgY9oAaWw80|17a;http://www.youtube.com/embed/8S3sux-Fuwk|17b;http://www.youtube.com/embed/5T8r6ouMO0c|17c;http://www.youtube.com/embed/hMRG7b7DAL0|18a;http://www.youtube.com/embed/hcpT_5SbkUg|18b;http://www.youtube.com/embed/FayIPVqJqWw|18c;http://www.youtube.com/embed/ob8H3m0VjpM|19a;http://www.youtube.com/embed/vHF6wQZeP-E|19b;http://www.youtube.com/embed/ritDZtcmlLo|29c;http://www.youtube.com/embed/bSlAb9yXomc|20a;http://www.youtube.com/embed/m_RwTdyFdoE|20b;http://www.youtube.com/embed/_7JKg__Z3to|20c;http://www.youtube.com/embed/He-sVUhbo8c|21a;http://www.youtube.com/embed/v6sWP9Cq8Zg|21b;http://www.youtube.com/embed/Awk9sZ_k7a8|21c;http://www.youtube.com/embed/uGvzP5RIzpk|22a;http://www.youtube.com/embed/ff4k7QRkK78|22b;http://www.youtube.com/embed/IX2PL-ldD5I|22c;http://www.youtube.com/embed/bZQf2Xw2a3M|23a;http://www.youtube.com/embed/YFYVXRLixPQ|23b;http://www.youtube.com/embed/Uvu7pUK3jwo|23c;http://www.youtube.com/embed/WljVOQ7UgPY|24a;http://www.youtube.com/embed/zBNfVxZlTFE|24b;http://www.youtube.com/embed/2PqiS_SGPDs|24c;http://www.youtube.com/embed/lzCFOkn9e94|25a;http://www.youtube.com/embed/dATeRZcskk0|25b;http://www.youtube.com/embed/mp0BIYTZTUA|25c;http://www.youtube.com/embed/ny15THzi4yA|26a;http://www.youtube.com/embed/apPa3pTR7-w|26b;http://www.youtube.com/embed/V-bfX5uwKNU|26c;http://www.youtube.com/embed/rxCilhGTrfY|27a;http://www.youtube.com/embed/uaWyRKgcV1A|27b;http://www.youtube.com/embed/eWACWDcwjb4|27c;http://www.youtube.com/embed/wW5FsWMyVV0|28a;http://www.youtube.com/embed/Lr50MJHc4GM|28b;http://www.youtube.com/embed/45g_7MMVoeQ|28c;http://www.youtube.com/embed/C117YhWcMoQ|29a;http://www.youtube.com/embed/chfKJVejD1s|29b;http://www.youtube.com/embed/OzpXn737DdQ|29c;http://www.youtube.com/embed/wNtajO5WvFw|30a;http://www.youtube.com/embed/8_g0wRfN7uc|30b;http://www.youtube.com/embed/voaCq7Eq8CU|30c;http://www.youtube.com/embed/I5qA5Q95bds|31a;http://www.youtube.com/embed/eMpAuyM8bF0|31b;http://www.youtube.com/embed/IEvGrxNKr5g|31c;http://www.youtube.com/embed/-583AZyZyCA|32a;http://www.youtube.com/embed/TaTK1MtO_Ms|32b;http://www.youtube.com/embed/c7RHDzL8MRw|32c;http://www.youtube.com/embed/7FioUfYGE6A|33a;http://www.youtube.com/embed/MHqIffX48zQ|33b;http://www.youtube.com/embed/oFNCH5AXk4Q|33c;http://www.youtube.com/embed/8_UPrvZHWSM|34a;http://www.youtube.com/embed/quFf5LZN6g0|34b;http://www.youtube.com/embed/0GkZ8nC_EuQ|34c;http://www.youtube.com/embed/HIlvtSXAlVQ|35a;http://www.youtube.com/embed/ubii9xqSeb8|35b;http://www.youtube.com/embed/CKTiwTl9c6c|35c;http://www.youtube.com/embed/leE2thGXUFE|36a;http://www.youtube.com/embed/iybiOWT8xsU|36b;http://www.youtube.com/embed/-KbWJRT24Fo|36c;http://www.youtube.com/embed/EEGG3Zf6vFo|37a;http://www.youtube.com/embed/iSvknWA7tdo|37b;http://www.youtube.com/embed/DoUGI8Y4T4o|37c;http://www.youtube.com/embed/pv94l0vXPBE|38a;http://www.youtube.com/embed/YihjjsUl18E|38b;http://www.youtube.com/embed/dnDC-rsFab8|38c;http://www.youtube.com/embed/QvU3rD8gpAk|39a;http://www.youtube.com/embed/Xo20mA4tOoA|39b;http://www.youtube.com/embed/pwDJ0Fav058|39c;http://www.youtube.com/embed/Pef68priSD4|40a;http://www.youtube.com/embed/ruOk6h1pbpY|40b-End;http://www.youtube.com/embed/xmcTne29YTY|[/id]

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( b-( :-L x( =)) :P :mj

Copyright © 2011 Bay68.com, All Rights Reserved.
Disclaimer: Bay68.com is not responsible for any content linked to or referred to in this site. None of the video files are hosted on our servers; they are indexed and embedded in a fashion similar to Google and other popular search engines. All clips are collected from Files Hosting Sites, Video Hosting Sites and many others respected providers. Bay68.com is not liable for copyright by any country. If the content is in question of copyright violations, please contact the provider directly.
Design by HelloXimo